...ГЕН, ...ГЕНІЯ, ...ГЕННИЙ

...ген, ...генія, ...генний (від грец. γεννάω – породжую, створюю) в складних словах вказує на зв’язок з поняттями «походження», «утворення», напр. антропоген, кріогенний, лізогенія.

Словник іншомовних слів Мельничука 

...ГЕНЕЗ →← ...ГЕЙ

T: 0.169292777 M: 3 D: 3