МОНОГІНІЯ

моногі́нія (від моно... і «...гінія») одножонство.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНОГАМІЯ →← МОНОГІДРАТ

T: 0.126978643 M: 3 D: 3