МОНОГІНІЯ

моногі́нія (від моно... і «...гінія») одножонство.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНОГАМІЯ →← МОНОГІДРАТ

T: 0.123647617 M: 4 D: 3