МОНОГЕНІЗМ

моногені́зм (від грец. μονογενής – однорідний, єдиний) система поглядів, за якою всі сучасні раси мають спільне походження і є підрозділами одного виду – сучасної людини.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНОГОНІЯ →← МОНОГАМІЯ

T: 0.129189015 M: 3 D: 3