МОНОГРАФІЯ

моногра́фія (від моно... і «...графія») ґрунтовна наукова праця, в якій досліджується одне питання, одна тема.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНОДІЯ →← МОНОГРАМА

T: 0.162787746 M: 3 D: 3