МОНОГРАФІЯ

моногра́фія (від моно... і «...графія») ґрунтовна наукова праця, в якій досліджується одне питання, одна тема.

Словник іншомовних слів Мельничука 

T: 0.163821171 M: 1 D: 1