МОНОСИЛАБІЗМ

моносилабі́зм (від грец. μονοσύλλαβος – односкладовий) односкладовість, односкладові слова мови.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНОТЕЇЗМ →← МОНОСЕМІЯ

T: 0.140649602 M: 3 D: 3