МОНОСИЛАБІЗМ

моносилабі́зм (від грец. μονοσύλλαβος – односкладовий) односкладовість, односкладові слова мови.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНОТЕЇЗМ →← МОНОСЕМІЯ

T: 0.154590494 M: 4 D: 3