МОНОТОННИЙ

моното́нний (від грец. μονότονος – однозвучний) однозвучний, одноманітний; ¤ м-а функція – функція дійсної змінної, яка при зростанні аргументу або не спадає на всій області її визначення (неспадна), або не зростає (незростаюча).

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНОФІЛІЯ →← МОНОТОНІЗМ

T: 0.108165227 M: 3 D: 3