МОНОХОРД

монохо́рд (від моно... і «...хорд») 1. Давньогрецький однострунний щипковий інструмент. 2. Спільна назва однострунних музичних інструментів. 3. Назва пристрою в фортепіано, за допомогою якого клавішний механізм пересувається в бік на таку віддаль, щоб молоточок стукав тільки по одній струні фортепіано. 4. Поширена (до 18 ст.) назва клавікорду. 5. Прилад для дослідження коливання струн.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНОХРОМ →← МОНОФТОНГІЗАЦІЯ

T: 0.123743384 M: 3 D: 3