МОНОХРОМ

монохро́м (від моно... і «...хром») надрукований однією фарбою текст.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНОХРОМАТИЧНИЙ →← МОНОХОРД

T: 0.112410903 M: 4 D: 3