МОНТАЖ

монта́ж (франц. montage, букв. – підйом, підіймання) 1. Добір і з’єднання окремих частин (елементів) у єдине ціле (машину, споруду тощо). 2. Добір і з’єднання окремо знятих кадрів кінострічки. 3. З’єднання окремих фотознімків певної теми в одне зображення. 4. У радіомовленні – добір окремих сцен і епізодів в одне художнє ціле.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОНТАНЬЯРИ →← МОНСТР

T: 0.109727781 M: 3 D: 3