МОРАЛЬНИЙ

мора́льний (лат. moralis) той, що стосується моралі, етичний. Мοральний кодекс будівника комунізму – звід найважливіших норм і загальних принципів комуністичної моралі. Сформульований у Програмі КПРС. М-і відносини – сукупність взаємин і зв’язків, у процесі яких виявляється ставлення людей до суспільства і до самих себе і за допомогою яких регулюється моральна діяльність; ¤ м-е виховання – формування у людини характерних для даного суспільства норм поведінки.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОРАТОРІЙ →← МОРАЛЬ

T: 0.124043528 M: 3 D: 3