МОРГ

I (франц. morgue) спеціально обладнане приміщення для зберігання трупів людей. II (польс. morg, morga, від нім. Morgen) одиниця земельної площі в Польщі, Литві, а також на загарбаних ними українських і білоруських землях. Вживалася з 16 ст., у Польщі й Литві існувала ще в 20 ст., на західноукраїнських та західнобілоруських землях застосовувалася до 1939 р; становила близько 0,6 га.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОРГАНАТИЧНИЙ ШЛЮБ →← МОРАТОРІЙ

T: 0.11500639 M: 3 D: 3