МОРГАНАТИЧНИЙ ШЛЮБ

морганати́чний шлюб (лат. morganaticus, від старонім. maurgjan – обмежувати) нерівний шлюб; шлюб особи царської (королівської) сім’ї з особою, що не належить до такого роду. М. ш. не створює прав престолонаслідування для осіб нецарського роду і дітей від такого шлюбу. У феодальному суспільстві шлюб між особами різних станів, за яким представник нижчого стану та його нащадки не користуються привілеями вищого стану. Іноді шлюб, не оформлений юридично.

Словник іншомовних слів Мельничука 

МОРДЕНТ →← МОРГ

T: 0.107585121 M: 3 D: 3