...ГЕНЕЗ

(від грец. γένεσις – походження, породження) у складних словах означає «походження», «виникнення», напр. антропогенез, кладогенез.

Словник іншомовних слів Мельничука 

...ГНОЗІЯ →← ...ГЕН, ...ГЕНІЯ, ...ГЕННИЙ

T: 0.138523551 M: 3 D: 3