СЕМАНТИКА

сема́нтика (від грец. σημαντικός – означальний) 1. Розділ мовознавства, що вивчає значення слів та виразів і зміну цих значень. Інша назва – семасіологія. 2. Значення (слова, виразу). 3. В металогіці – розділ, що вивчає відношення виразів логічної мови до позначуваних ними об’єктів і змісту, який еони виражають.

Словник іншомовних слів Мельничука 

СЕМАСІОЛОГІЯ →← СЕМА

T: 0.127882906 M: 3 D: 3