ІДЕАЛІЗАЦІЯ

ідеаліза́ція (франц. idealisation, від ideal – ідеал) 1. Уявлення про когось чи щось як про значно краще й досконале, ніж воно є насправді; наділення когось або чогось властивостями, що відповідають ідеалу. 2. Мислене конструювання понять про об’єкти, що не існують і не здійснені, але для яких є прообрази в реальному світі.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІДЕАЛІЗМ →← ІДЕАЛ

T: 0.100872192 M: 3 D: 3