АЛЬТЕРНАТИВА

альтернати́ва (франц. alternative, від лат. alterno – чергую, змінюю) необхідність вибору між двома можливостями, що виключають одна одну; кожна з цих можливостей.

Словник іншомовних слів Мельничука 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ →← АЛЬТЕРНАТ

T: 0.108294184 M: 3 D: 3