АЛЬТЕРНАТИВА

альтернати́ва (франц. alternative, від лат. alterno – чергую, змінюю) необхідність вибору між двома можливостями, що виключають одна одну; кожна з цих можливостей.

Словник іншомовних слів Мельничука 

T: 0.323997339 M: 1 D: 1