...ГРАМА

(від грец. γράμμα – риска, літера, написання) у складних словах означає «запис», «графічне зображення», напр. криптограма, телеграма.

Словник іншомовних слів Мельничука 

...ГРАФ →← ...ГОНІЯ

T: 0.134262825 M: 3 D: 3