ІДЕНТОГРАФІЯ

ідентогра́фія (від лат. identicus – однаковий і «...графія») нефотографічне, тушшю або олівцем виготовлення негативів.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІДЕОГРАМА →← ІДЕНТИЧНІСТЬ

T: 0.148064609 M: 3 D: 3