ФІЛЬМ

(від англ. film – плівка) 1. Кіноплівка з зафіксованими на ній зображеннями (кадрами) й звуком. 2. Кінокартина (кінофільм), телевізійна картина (телефільм), серія діапозитивів (діафільм).

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФІЛЬМОКОПІЯ →← ФІЛЬДЕПЕРС

T: 0.107769452 M: 3 D: 3