ФІНАЛ

фіна́л (італ. finale, від лат. finis – кінець) 1. Кінець якоїсь події, справи, явища. 2. Заключна зустріч спортсменів, спортивних команд для остаточного з’ясування першого місця в змаганні. 3. Заключна частина циклічного музичного твору (симфонії тощо); заключна частина кожного акту опери.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФІНАЛЬНИЙ →← ФІНА

T: 0.105791599 M: 3 D: 3