ФАЗА

фа́за (від грец. φάσις – поява) 1. Період, ступінь у розвитку чого-небудь: соціалізм – перша Ф. комунізму, Ф. блиску подвійної зорі, Ф. Місяця. 2. В теорії коливань – величина, що характеризує стан коливального процесу в якийсь момент. 3. В електротехніці – один з проводів багатофазного струму. 4. У фізичній хімії – окрема, однорідна, складова частина фізико-хімічної системи, відмежована поверхнею розділу від інших частин цієї системи (напр., суміш льоду й води при 0° С являє собою фізико-хімічну систему, а окремо лід і вода – тверду й рідку Ф. її).

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФАЗИС →← ФАЕТОН

T: 0.126624357 M: 3 D: 3