АМІТОЗ

аміто́з (від а... і мітоз) прямий поділ ядра клітини, здебільшого шляхом перешнурування, без попередніх структурних змін у його будові.

Словник іншомовних слів Мельничука 

T: 0.135275721 M: 1 D: 1