АМІТОЗ

аміто́з (від а... і мітоз) прямий поділ ядра клітини, здебільшого шляхом перешнурування, без попередніх структурних змін у його будові.

Словник іншомовних слів Мельничука 

АМАЗОНІТ →← АМІНУВАННЯ

T: 0.099948045 M: 3 D: 3