ІДЕОЛОГІЯ

ідеоло́гія (від ідея і «...логія») система політичних, правових, етичних, художніх, філософських, релігійних поглядів; суспільна свідомість. Вперше наукове з’ясування суті І., її ролі в суспільному житті дав марксизм-ленінізм, який довів, що І. – явище надбудовного характеру і являє собою відображення в свідомості людей їхнього суспільного буття. Особливістю І. є те, що зміни, які відбуваються у виробництві, відображаються в ній не безпосередньо, а через базис, через призму інтересів певних класів. І. має класовий характер, а ідеологічна боротьба є однією з форм класової боротьби. Будучи похідною від суспільного буття, І. в той же час проявляє у своєму розвитку відносну самостійність, з чим пов’язане явище наступності у розвитку ідей. І. відіграє величезну роль у житті суспільства, прискорюючи (передова І.) або гальмуючи (реакційна І.) його розвиток. Сучасна епоха є епохою боротьби двох І.: комуністичної, яка є системою поглядів робітничого класу, і реакційної, буржуазної.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІДЕЯ →← ІДЕОЛОГІЧНИЙ

T: 0.107307587 M: 3 D: 3