ФЕОДАЛІЗМ

феодалі́зм класово-антагоністична суспільно-економічна формація, яка утвердилася в результаті розкладу рабовласницького, а в ряді країн – первіснообщинного ладу. Основою виробничих відносин за Ф. була власність феодалів на засоби виробництва, насамперед на землю, й неповна власність на працівника виробництва. Основними класами були феодали й селяни. Класовий антагонізм феодального суспільства знаходив свій вияв насамперед у соціальних суперечностях між феодалами й експлуатованими масами. Вищою формою класової боротьби за Ф. були народні селянські повстання і війни. Антифеодальний рух селянства і буржуазії, що народжувалася, завершувався буржуазними революціями. На зміну феодалізму прийшов капіталізм.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФЕОДАТАРІЙ →← ФЕОДАЛ

T: 0.119051567 M: 3 D: 3