АМБІВАЛЕНТНІСТЬ

амбівале́нтність (від лат. ambo – обидва і valentia – сила, міць) суперечливе, двоїсте (те, що має в собі, наприклад, задоволення й незадоволення) емоційне переживання щодо тієї самої події або предмета.

Словник іншомовних слів Мельничука 

T: 0.138584811 M: 1 D: 1