ФЕРМА

фе́рма I (франц. ferme, від лат. firmus – міцний) несуча конструція з стрижнів, балок тощо, міцно з’єднаних (зварених, склепаних тощо) між собою у вузли. II (франц. ferme, від лат. firma – орендна плата) 1. Приватне капіталістичне сільськогосподарське підприємство на власній або орендованій землі. 2. Виробничий підрозділ державних і кооперативних сільськогосподарських підприємств у соціалістичних країнах (напр., у колгоспах СРСР – тваринницька ферма).

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФЕРМАТА →← ФЕРМІЙ

T: 0.106114878 M: 3 D: 3