ФЛУОРОСКОП

флуороско́п, флюороско́п [від флуор (есценція) і «...скоп»] найпростіший прилад для спостереження люмінесценції. Застосовують для люмінесцентного аналізу в різних галузях техніки і в медицині.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФЛЮЇД →← ФЛУОРОМЕТР, ФЛУОРИМЕТР

T: 0.099319553 M: 3 D: 3