ФОНІЗМ

фоні́зм (від грец. φωνή – голос, звук, мова) психол. Виникнення слухових уявлень при оптичних, смакових чи інших неакустичних враженнях.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФОНІКА →← ФОН

T: 0.10866221 M: 3 D: 3