ФОНД

(франц. fond, від лат. fundus – основа) 1. Запаси, ресурси, нагромадження (напр., металевий Ф., лісовий Ф. тощо); капітал. 2. Кошти або матеріальні засоби, призначені для якої-небудь мети (напр., Ф. матеріального заохочення). 3. В капіталістичних країнах – цінні папери, що дають прибуток. 4. Літературний Ф. – в СРСР організація, яка подає всебічну матеріально-побутову допомогу письменникам.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФОНДОВИЙ →← ФОНАЦІЯ

T: 0.124870868 M: 3 D: 3