ФОРМАЦІЯ

форма́ція (лат. formatio – утворення, формування) 1. Певний ступінь, стадія в розвитку будь-чого; ¤ Ф. суспільно-економічна – суспільство на певному історичному ступені розвитку, що характеризується відповідним способом виробництва і зумовленою ним надбудовою. Розрізняють п’ять суспільно-економічних Ф.: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична й комуністична. 2. Комплекс гірських порід, спільне утворення яких зумовлене відповідними геологічними умовами (напр., Ф. платформені, Ф. геосинклінальних областей тощо). 3. Одиниця класифікації рослинних угруповань – фітоценозів.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФОРМУВАННЯ →← ФОРМАТИВ

T: 0.113453574 M: 3 D: 3