ФОСФОГЛЮКОМУТАЗА

фосфоглюкомута́за (від фосфор, грец. γλυκύς – солодкий і лат. muto – змінюю) фермент, який каталізує реакцію міжмолекулярного перенесення залишків фосфорної кислоти в обміні вуглеводів. Належить до класу трансфераз.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ФОСФОЛІПІДИ →← ФОСФОГІПС

T: 0.095578136 M: 3 D: 3