ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

централіза́ція (від лат. centralis – серединний) 1. Зосередження керівництва, управління в єдиному центрі. 2. Зосередження більшої частини державних функцій у віданні центральних установ. 3. Ц. капіталу – процес об’єднання окремих капіталів в один великий, зосереджений у руках одного або групи капіталістів.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ЦЕНТРАЛІЗМ →← ЦЕНТР

T: 0.138670259 M: 3 D: 3