ЦИВІЛІЗАЦІЯ

цивіліза́ція (франц. civilisation, від лат. civilis – гідний, вихований) 1. Будь-яка форма існування живих істот, наділених розумом. 2. Історичні типи культур, локалізованих у часі й просторі (давні Цивілізації Єгипту, Месопотамії, Індії тощо). 3. Рівень суспільного розвитку і матеріальної культури (який визначається розвитком продуктивних сил), досягнутий даною суспільно-економічною формацією. 4.. За Ф. Енгельсом, етап, що приходить на зміну дикості й варварству.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ЦИВІЛІЗОВАНИЙ →← ЦИБЕТИН

T: 0.144000843 M: 3 D: 3