ЦИКЛОТРОН

циклотро́н [від цикло... і (елек)трон] циклічний резонансний прискорювач заряджених частинок з постійним магнітним полем і постійною частотою прискорюючого електричного поля. Застосовують для прискорення протонів, дейтеронів, альфа-частинок та інших важких частинок до енергії в кілька десятків мільйонів електрон-вольт.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ЦИКУТА →← ЦИКЛОТИМІЯ

T: 0.140145402 M: 3 D: 3