АМФОТЕРНІСТЬ

амфоте́рність (від грец. αμφότερος – один і другий, обидва) здатність сполук проявляти кислотні й основні властивості. Амфотерними сполуками (їх ще називають амфолітами) є вода, гідроокиси алюмінію, цинку, хрому.

Словник іншомовних слів Мельничука 

АНІГІЛЯЦІЯ →← АМФОРА

T: 0.094317049 M: 3 D: 3