АНІМАЛЬНИЙ

аніма́льний (від лат. animal – тварина) тваринний, належний до тварини.

Словник іншомовних слів Мельничука 

АНІМАТИЗМ →← АНІМАЛЬКУЛІСТИ

T: 0.09683238 M: 3 D: 3