АНАДИПЛОЗИС

анадипло́зис (від грец. άναδίπλωσις – здвоєність) стилістична фігура; початок нового віршового рядка чи фрази тими словами, якими закінчувалися попередній рядок чи фраза.

Словник іншомовних слів Мельничука 

АНАЕРОБІОЗ →← АНАГРАМА

T: 0.124806255 M: 3 D: 3