АНАДИПЛОЗИС

анадипло́зис (від грец. άναδίπλωσις – здвоєність) стилістична фігура; початок нового віршового рядка чи фрази тими словами, якими закінчувалися попередній рядок чи фраза.

Словник іншомовних слів Мельничука 

T: 0.091547552 M: 1 D: 1