АНАЛІЗ

ана́ліз (від грец. άνάλυσις – розклад, розчленування) 1. Метод дослідження, що полягає в мисленому або практичному розчленуванні цілого на складові частини. Протилежне – синтез. 2. Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки: 3. Математичний А. – в широкому розумінні розроблення прийомів обчислень та застосувань їх, у вузькому розумінні – частина математики, що вивчає нескінченно малі величини, 4. Хімічний А. – сукупність операцій, за допомогою яких встановлюють якісний або кількісний склад речовини. 5. Спектральний А. – визначення складу речовини шляхом дослідження її спектра. 6. мовозн. Перший етап машинного перекладу, що полягає у визначенні граматичної і лексичної інформації, основу якої становлять тексти, що перекладаються; розпізнавання звуків мови (людиною або автоматом).

Словник іншомовних слів Мельничука 

АНАЛІЗАТОР →← АНАКРУЗА, АНАКРУСА

T: 0.123265394 M: 3 D: 3