АНАЛІТИКА

аналі́тика (грец. αναλυτικά) в логіці Арістотеля вчення про силогізми й доведення.

Словник іншомовних слів Мельничука 

АНАЛІТИЧНИЙ →← АНАЛІТИК

T: 0.120418678 M: 3 D: 3