АНАЛІТИКА

аналі́тика (грец. αναλυτικά) в логіці Арістотеля вчення про силогізми й доведення.

Словник іншомовних слів Мельничука 

T: 0.115548021 M: 1 D: 1