АНАРХОСИНДИКАЛІЗМ

ана́рхо-синдикалі́зм (від анархізм і синдикалізм) дрібнобуржуазна опортуністична течія в робітничому русі, яка перебуває під ідеологічним і політичним впливом анархізму. Виникла наприкінці 19 ст., найбільшого поширення набула на початку 20 ст. Прихильники А.-с. розглядають профспілки як найвищу форму організації робітничого класу, а економічну боротьбу пролетаріату – як єдину форму боротьби, заперечують необхідність диктатури пролетаріату і взагалі держави. Прагнуть шляхом організованого профспілками перевороту знищити державу та політичну владу і натомість створити суспільство, кероване федерацією синдикатів (профспілок).

Словник іншомовних слів Мельничука 

АНАСТИГМАТ →← АНАРХІЯ

T: 0.132993328 M: 3 D: 3