АНЕМОРУМБОГРАФ

анеморумбо́граф (від анемо..., англ. rhumb – кут і «...граф») те саме, що й «анемограф».

Словник іншомовних слів Мельничука 

T: 0.145782276 M: 1 D: 1