ІЗОДРОМ

ізодро́м (від ізо... і грец. δρόμος – біг) пристрій, що забезпечує гнучкий зворотний зв’язок в автоматичних регуляторах.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІЗОЕНТРОПІЙНИЙ →← ІЗОДИНАМИ

T: 0.130928853 M: 3 D: 3