ІЗОМЕРИЗАЦІЯ

ізомериза́ція перетворення одного ізомеру на інший (напр., нормальний бутан від діяння каталізатора ізомеризується в ізобутан).

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІЗОМЕТРІЯ →← ІЗОМЕРИ

T: 0.115005647 M: 4 D: 3