ІЗОМОРФІЗМ

ізоморфі́зм (від ізо... і «...морфізм») 1. Властивість, що виражає однаковість будови якихось сукупностей елементів, незалежна від природи цих елементів. 2. Властивість речовин, аналогічних за хімічним складом, подібних за будовою і близьких за розмірами елементарних комірок кристалізуватися в однакових формах.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІЗОМОРФІЯ →← ІЗОМЕТРІЯ

T: 0.10097845 M: 3 D: 3