ІЗОМОРФІЗМ

ізоморфі́зм (від ізо... і «...морфізм») 1. Властивість, що виражає однаковість будови якихось сукупностей елементів, незалежна від природи цих елементів. 2. Властивість речовин, аналогічних за хімічним складом, подібних за будовою і близьких за розмірами елементарних комірок кристалізуватися в однакових формах.

Словник іншомовних слів Мельничука 

T: 0.258731794 M: 1 D: 1