ІММІГРАНТ

іммігра́нт [від лат. immigrans (immigrantis) – той, що вселяється] 1. Іноземець, який оселився в якійсь країні на постійне проживання. 2. Види, роди, сімейства та інші групи тварин, які виникли й розвивалися на іншій території і вселилися на дану територію значно пізніше.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІММІГРАЦІЯ →← ІМЕРСІЯ

T: 0.082013105 M: 3 D: 3