...ЛОГ

(від грец. λόγος – слово, вчення) у складних словах відповідає поняттям: «той, що займається наукою»; «слово», «мова», напр. монолог, некролог, психолог.

Словник іншомовних слів Мельничука 

...ЛОГІЗМ →← ...ЛАТРІЯ

T: 0.11533212 M: 3 D: 3