ІМПОНУВАТИ

імпонува́ти (від лат. impono – прикладаю, надаю) викликати повагу, подобатися, справляти добре враження.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІМПОРТ →← ІМПОЗАНТНИЙ

T: 0.085305529 M: 3 D: 3