ІМУНО...

(від лат. immunis – вільний, незайманий) у складних словах означає імунітет.

Словник іншомовних слів Мельничука 

ІМУНОГЕНЕЗ →← ІМУННИЙ

T: 0.094523284 M: 3 D: 3