...МІЦЕТИ

[від грец. μΰκης (μύκητος) – гриб] у складних словах відповідає поняттю «гриби», напр. базидіоміцети.

Словник іншомовних слів Мельничука 

...МІЦИН →← ...МІКСИС

T: 0.10515717 M: 3 D: 3