...МЕТР

(від грец. μετρέω – вимірюю) у складних словах відповідає поняттю «вимірювач», напр. барометр.

Словник іншомовних слів Мельничука 

...МЕТРІЯ →← ...МЕР, ...МЕРІЯ

T: 0.146751507 M: 3 D: 3